english
De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich sinds 1995 bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van heden­daagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belang­hebben­den profijt kunnen hebben. Dit gebeurt in samen­werkings­verbanden met collectie­beheerders, conservatoren en restauratoren. Hierbij komen vragen uit het veld aan de orde over uiteen­lopende problemen. Het gaat om zowel materiaal­technische als ethische vraagstukken.
over SBMK