english


Ontdek ons rijke, levendige netwerk in deze korte film

Waarom SBMK

De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich sinds 1995 bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van hedendaagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Dit gebeurt in samenwerkingsverbanden met collectiebeheerders, conservatoren en restauratoren. Vragen uit het veld over uiteenlopende problemen (materiaaltechnisch, ethisch) komen hierbij aan de orde. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vergankelijke materialen of een complexe installatie? Welke rol spelen de kunstenaar en het museum in deze problematiek? De SBMK initieert projecten, maakt de uitvoering ervan mede mogelijk en zorgt dat de verkregen informatie toegankelijk wordt voor vakgenoten.

Behoefte aan informatie
Musea moeten keuzes maken en prioriteiten stellen in de presentatie van kunstwerken, de conservering en restauratie, registratie en documentatie ervan. Daarvoor is veel informatie nodig. Informatie die soms moeilijk te achterhalen valt, zeker als de kunstenaar niet meer leeft. Mede gezien de grote diversiteit aan mogelijke materialen en werkwijzen, heeft geen enkel museum de mogelijkheid om dergelijk onderzoek zelf uit te voeren. De nadruk van de museumactiviteiten ligt in de praktijk immers altijd op het tentoonstellingsprogramma en de publieksactiviteiten. Om de broodnodige aandacht op beheer en behoud te vestigen en instrumenten te ontwikkelen om de problematiek het hoofd te bieden, is de SBMK in het leven geroepen.

Samenwerking
Stichting Behoud Moderne Kunst is opgericht door een aantal Nederlandse musea met een grote collectie moderne kunst die gezamenlijk het Miniconvent vormen. Inmiddels zijn er 24 museale instellingen en verwante organisaties die gezamenlijk de overheadkosten betalen van de stichting. Hiermee maken ze duidelijk dat ze:
— de conservering van hun collectie belangrijk vinden;
— oog hebben voor de problematiek die daarmee samenhangt;
— de noodzaak inzien van (internationale) samenwerking.

Samenwerkingsverbanden
Vanwege de veelomvattende problematiek is een multidisciplinaire (internationale) aanpak onontbeerlijk. De SBMK heeft zich vanaf het begin gericht op samenwerking tussen conservatoren, restauratoren, natuurwetenschappers, kunstenaars, juristen, filosofen, kunsthistorici en kunsttheoretici. De SBMK bundelt niet alleen krachten uit musea, maar ook uit onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere opleidingscentra. Ook is er samenwerking met gespecialiseerde instellingen op het gebied van video, film, geluid en andere nieuwe media.
links
mini convent
Bonnefanten
Centraal Museum Utrecht
Kröller-Müller Museum
Kunstmuseum Den Haag
Museum Boijmans Van Beuningen
Museum De Pont
Stedelijk Museum Amsterdam
Van Abbemuseum

andere SBMK partners
Akzo Nobel Art Foundation
Amsterdam Museum
De Nederlandse Bank
EYE Film Insitituut
FOMU
Frans Halsmuseum
Het Nieuwe Domein
Het Nieuwe Instituut
Huis Marseille
Middelheimmuseum Antwerpen
Mu.Zee Oostende
Museum de Fundatie
Nationaal Museum van Wereldculturen
Nederlands Fotomuseum
Rabobank Kunstcollectie
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Schunck*
Stedelijk Museum Breda
Stichting Restauratie Atelier Limburg | SRAL

zzp-ers & particulieren
van Aubel van Rooijen
Peter Eyckerman
Sjaak Hazeleger
Nancy Knaap
Floor Meijboom
Elien Voerman-Bruins (collectiebeheer en restauratie)
Miriam Windhausen

samenwerkingsverbanden

Universiteit van Amsterdam
LIMA