english

organisatie


De dagelijkse leiding van de stichting ligt in handen van de coördinator SBMK

Paulien ’t Hoen, coördinator

Ilka van Steen, assistent-coördinator
FOTO Boudewijn Bollmann

Ariënne Boelens, ontwerper & verbinder

Bestuur
Het bestuur volgt de beginselen van deugdelijk bestuur en ‘best practice’ bepalingen met betrekking tot cultural governance zoals vastgelegd in de de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop.


Maarten van Bommel, hoogleraar conservering en restauratie, UvA
FOTO UvA

Anna Bülow, Hoofd Collectiebeheer Stedelijk Museum Amsterdam

Stijn Huijts, directeur, Bonnefantenmuseum (voorzitter)
FOTO Robin de Puy


Annelies Meuleman, zakelijk directeur, Drents Museum (penningmeester)

Maarten Schut, advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, Kennedy Van der Laan (secretaris)

Heidi Vandamme, specialist in culturele communicatie, marketing, PR & managementStuurgroep
De Stuurgroep bestaat uit restauratoren en conservatoren van diverse Nederlandse musea. De stuurgroep ontwikkelt ideeën, initieert projecten en zorgt dat ze uitgevoerd worden. De stuurgroep van de SBMK bestaat uit:


Nicole Delissen, bureau voor museaal management, projecten & advies (voorzitter)
FOTO Gerlinde de Geus

Saskia van Kampen-Prein, conservator moderne & hedendaagse kunst, Museum Boijmans Van Beuningen
FOTO Fred Ernst

Susanne Kensche, restaurator moderne kunst en sculptuur, Kröller-Müller MuseumVivian van Saaze, senior specialist moderne en hedendaagse kunst RCE & universitair hoofddocent museumstudies en conserveringstheorie Universiteit Maastricht


Sanneke Stigter, universitair docent en onderzoeker restauratie hedendaagse kunst Universiteit van Amsterdam

Gaby Wijers, directeur LIMA

Cindy Zalm, hoofd realisatie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen


Klankbordgroep
De klankbordgroep is bedoeld voor iedereen die beroepshalve is geïnteresseerd in het beheer en behoud van hedendaagse kunst. Deelnemers kunnen hun problemen en expertise inbrengen om daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van collectiebehoud en -beheer, aan de ontwikkeling van het programma van de SBMK of aan de uitvoering dan wel evaluatie van projecten. Meer informatie over de klankbordgroep en de behandelde cases is te vinden op de platform pagina.

Huishoudelijke regelement
De SBMK heeft in aanvulling op de statuten een huishoudelijk reglement, deze is als pdf te downloaden.
documenten