englishProject Collectiekennis 2.0 - fotografie

We volgen, voor zover mogelijk, de blauwdruk van het Project Plastics. Officieel heette dit project: Project Collectiekennis 2.0 - pilot plastics.
Bij het inventariseren van wensen voor een vervolg op deze pilot is gekozen voor fotografie. We gaan uit van een project van drie jaar: september 2020 - september 2023.

In grote lijnen
– Twee jonge mensen worden opgeleid tot specialisten die in de toekomst zelfstandig fotocollectie-surveys kunnen gaan uitvoeren;
– Museummedewerkers leren zelf foto's identificeren en registreren (afdrukprocedé, drager, afwerking, juiste terminologie);
– Er wordt een digitale tool en voorbeeldboek/sample set ontwikkeld die stap voor stap ondersteunen bij identificatie, registratie en passende conserveringsmaatregelen;
– Deelnemers aan het project krijgen een collectiesurvey in eigen huis voor de identificatie en registratie van de fotowerken;
– Er kunnen in principe tien collecties meedoen aan het project; tien partners van SBMK; we kiezen collecties die representatief zijn voor het veld/de problematiek
– Andere geïnteresseerden kunnen ook deelnemen aan de workshops en collectiesurveys, tegen betaling. SBMK-partners krijgen een gereduceerd tarief.

Fase 1
– Deelnemende collecties leveren informatie rond een zogenaamd iconisch werk; een belangrijk fotowerk uit eigen collectie dat als voorbeeld kan dienen voor andere werken uit andere collecties.
– Vertegenwoordigers van de deelnemende collecties zijn aanwezig bij de workshops/expertmeetings rond procedé-herkenning en terminologie. Zij bepalen hiermee mede hoe de Identificatie-methode en tool eruit komen te zien, zodat ze goed aansluiten bij de praktijk.

Fase 2
– Het team van specialisten komt bij de deelnemende collecties langs voor een fotocollectie-survey in eigen huis.

Wat is de stand van zaken nu?
We zijn momenteel bezig met de inhoudelijke uitwerking van het projectplan en met de voorbereidingen voor de begroting en de fondsenwerving.
Voor de inhoud is er contact met specialisten bij UvA en RCE. Contacten met andere fotospecialisten / fotomusea zitten in de pijplijn.
gerelateerde activiteiten
Eerste bijeenkomst Project Fotografie

documenten