english

Financiën & partnerschap

Verschillende Nederlandse museale instellingen betalen de overheadkosten van de SBMK. Het gaat om acht musea die gezamenlijk het miniconvent vormen en 20 andere betalende musea of organisaties met kunstcollecties.

Partnerschap SBMK
SBMK onderscheidt verschillende soorten partnerschap, met verschillende tarieven per jaar.
Desgewenst krijgen de partners een link op de SBMK-website.

Organisaties met een collectie
– € 4000 voor grote musea met een omzet boven zes miljoen euro
Drie medewerkers hebben gratis toegang tot reguliere SBMK-activiteiten
– €1500 voor kleinere musea
Twee medewerkers hebben gratis toegang tot reguliere SBMK-activiteiten

Organisaties zonder collectie
– € 4000 voor organisaties zonder collectie
Twee medewerkers hebben gratis toegang tot reguliere SBMK-activiteiten

zzp-ers & particulieren
– € 1500 voor privé-verzamelaars
Gratis toegang tot de reguliere SBMK-activiteiten
– € 250 individuele partners
Gratis toegang tot reguliere SBMK-activiteiten
– € 100 alumni; gepensioneerde betrokkenen bij SBMK (projecten/stuurgroep, bestuur)
Gratis toegang tot reguliere SBMK-activiteiten


Schenkingen aan SBMK/culturele ANBI
Als beheer, behoud en presentatie van moderne en hedendaagse kunst u nauw aan het hart ligt, kunt u een donatie doen. Dat kan een bijdrage zijn aan de overhead van de stichting, maar ook voor een specifiek project of onderwerp. SBMK is een culturele ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instellingen die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Bent u geïnteresseerd in een schenking aan SBMK? Neemt u dan contact op met coördinator Paulien ’t Hoen via info@sbmk.nl.
links
mini convent
Bonnefanten
Centraal Museum Utrecht
Kröller-Müller Museum
Kunstmuseum Den Haag
Museum Boijmans Van Beuningen
Museum De Pont
Stedelijk Museum Amsterdam
Van Abbemuseum

andere SBMK partners
Akzo Nobel Art Foundation
Amsterdam Museum
De Domijnen
EYE Film Insitituut
FOMU
Frans Halsmuseum | De Hallen
Het Nieuwe Instituut
Huis Marseille
Middelheimmuseum Antwerpen
Mu.Zee Oostende
Museum de Fundatie
Nationaal Museum van Wereldculturen
Rabobank Kunstcollectie
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Twenthe
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Schunck*
Stichting Restauratie Atelier Limburg | SRAL

zzp-ers & particulieren
van Aubel van Rooijen
Cleo Cafmeyer
Nancy Knaap
Floor Meijboom
Liz Kreijn
Miriam Windhausen