english

De Houdbaarheid van videokunst

De publicatie De Houdbaarheid van videokunst, Conservering van Nederlandse videokunst collectie is voort gekomen uit het project Conservering Videokunst. Dit project is gestart vanuit het besef van de kwetsbaarheid van het medium en de acute bedreiging van het werk van de eerste generatie videokunstenaars. Nederlands Instituut voor Mediakunst voerde het project uit in opdracht van de SBMK. Gezamenlijk is een methodiek voor de conservering van videokunst ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd. De resultaten van het project zijn een model-aankoopcontract, een registratiemodel en de daadwerkelijke conservering van ruim 1700 analoge videokunstwerken. De uitgave is niet meer verkrijgbaar, maar wel te downloaden.
gerelateerde projecten
project Behoud Mediakunst Collectie Nederland
project Conservering Videokunst

gerelateerde publicaties
Behoud Mediakunst Collectie Nederland
Born-digital kunstwerken in Nederland
Schermen met auteursrecht (videokunst)

gerelateerde tool
Modellen aankoop overeenkomsten videokunst
Auteursrecht videokunst

documenten