english

Auteursrecht videokunst

Dit onderzoek naar de auteursrechtelijke implicaties van het online vertonen van videokunst en naar praktische modellen om met die auteursrechtelijke vragen om te gaan, is uitgevoerd door Kennisland in opdracht van Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk).

Er is een online tool ontwikkeld die musea of een collectiehoudende instelling kunnen gebruiken om auteursrechtelijk beschermde videokunst beter online toegankelijk te maken.
gerelateerde publicaties
Schermen met auteursrecht

link
videokunstrechten.sbmk.nl/

gerelateerde tools
Besluitvormingsmodel Hedendaagse Kunst
Registratiemodellen Hedendaagse Kunst
Modellen aankoop overeenkomsten videokunst
Plastic Identificatie Tool