english

Granular Synthesis, Modell 5, 1994–1996 | foto Jan Sprij


Bruce Nauman, Art Make-Up, No. 1 White, 1967-68 | collectie Stedelijk Museum Amsterdam

project Behoud Mediakunst Collectie Nederland

2010 - 2012

In 2010 starten SBMK en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) met het tweejarig project Behoud Mediakunst Collectie Nederland. Sinds midden jaren zeventig maken videokunstwerken deel uit van de collecties van de musea voor hedendaagse kunst in Nederland. Hoewel deze werken veelvuldig getoond worden in exposities, zijn ze buiten de tentoonstellingen slecht toegankelijk en slechts gedeeltelijk geconserveerd. Met het doel duurzame toegankelijkheid te waarborgen, levert het project een bijdrage aan conserveringstrategieën voor videokunst in Nederlandse collecties.

Het project bestaat uit drie onderdelen:
Videoconservering 3.0
De derde fase in de conservering van de Nederlandse videocollecties volgens de strategie die NIMk en SBMK gezamenlijk hebben ontwikkeld. In de vorige fase (2001-2003) zijn 1700 videowerken geconserveerd uit de periode 1975-1996. Nu gaat het om 3500 videowerken; er zijn meer deelnemers aan het project en de periode waarin de werken gemaakt zijn is uitgebreid tot 2005. In fase drie worden niet alleen ongecomprimeerde files op een nieuwe drager opgeslagen (LTO) , maar worden ook gecomprimeerde files gerealiseerd voor presentaties (MPEG2) en online vertoning (MPEG4).

Onderzoek naar de aanpak van Born Digital Art in samenwerking met Virtueel Platform
Het aantal computer gebaseerde kunstwerken, aangeduid met de term ‘Born Digital Art’, is in de afgelopen paar jaar enorm gegroeid. Daarmee neemt de noodzaak toe om aandacht te besteden aan conserveringstrategieën voor deze kunstwerken. Een vooronderzoek wordt uitgevoerd naar de omvang (kwantiteit) van het aantal musea en instellingen die deze werken in hun collectie hebben, om op basis daarvan de probleemstelling (kwaliteit) te omschrijven. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid onderzocht om een netwerk voor deze kunstvorm op te richten.

Onderzoek naar auteursrechtelijke aspecten van het online vertonen van videokunst in samenwerking met Kennisland
Het gaat om een praktisch gericht onderzoek naar de vertoningmogelijkheden van videokunst in Nederland. Videobanden zijn grotendeels in beheer bij professionele instellingen voor (media)kunst. Deze collecties worden steeds beter bewaard en zijn goed ontsloten en beschreven. Het project richt zich op het verbeteren van de randvoorwaarden voor vertoning. Hieraan gekoppeld wordt een inventarisatie gemaakt van de werken in Nederlandse videocollecties en de opvattingen omtrent openbaarmaking en vertoning.

Aan het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland werken mee: Van Abbemuseum, De Appel, Museum Boijmans van Beuningen, Groninger Museum, Instituut Collectie Nederland, Kröller-Müller Museum, Nederlands Instituut voor Mediakunst (inclusief LijnbaanCentrum, Montevideo en Time Based Arts), Rijksakademie voor beeldende kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam, Centraal Museum Utrecht, Frans Hals Museum, Gemeentemuseum Helmond, V2_, SCHUNK*, Bonnefantenmuseum.
gerelateerde publicaties
Behoud Mediakunst Collectie Nederland
Born-digital kunstwerken in Nederland
Schermen met auteursrecht (videokunst)
De Houdbaarheid van videokunst

gerelateerde tools
Auteursrecht videokunst