englishBorn-digital kunstwerken in Nederland

Kunstenaars maken steeds meer gebruik van digitale technologie. De snelle gedateerdheid daarvan staat in schril contrast met het idee van kunst als erfgoed met eeuwigheidswaarde. Instellingen die deze kunst verzamelen en presenteren, worstelen zonder uitzondering met de problematiek van beheer en behoud. De publicatie Born-digital kunstwerken in Nederland maakt deel uit van het SBMK/NIMk-project Behoud Mediakunst Collectie Nederland en is uitgegeven in samenwerking met Virtueel Platform en DEN. Het boekje biedt de resultaten van literatuuronderzoek, een enquête onder veertien toonaangevende instellingen, interviews met betrokkenen (directeuren, conservatoren, restauratoren) en verslagen van internationale expertmeetings. De publicatie sluit af met heldere strategische, beleidsmatige en praktische aanbevelingen.
gerelateerde projecten
project Behoud Mediakunst Collectie Nederland

documenten