english

Wink van Kempen, You are so beautiful, 1975 (00:02:50)


Marina Abramovic, Freeing the Body, 1976 (00:09:08)

Project Conservering Videokunst

2001 -2003

Het project Conservering Videokunst is gestart vanuit het besef van de kwetsbaarheid van het medium en de acute bedreiging van het werk van de eerste generatie videokunstenaars. Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) voerde het project uit in opdracht van de SBMK. Gezamenlijk is een methodiek voor de conservering van videokunst ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd.

De resultaten van het project zijn een model-aankoopcontract, een registratiemodel en de daadwerkelijke conservering van ruim 1700 analoge videokunstwerken. Uit het project is een publicatie voortgekomen, de uitgave is in de boekhandel niet meer verkrijgbaar, maar hier wel te downloaden.
gerelateerde publicaties
De Houdbaarheid van videokunst

gerelateerde tools
Modellen aankoop overeenkomsten videokunst

documenten