english

FOTO Roel Siebrand

Projectgroep
Deze groep begeleidt het project in voorbereiding en uitvoering (alfabetische volgorde):
Lydia Beerkens, SRAL, restaurator moderne en hedendaagse kunst
Agnès Brokerhof, RCE, senior onderzoeker
Maarten van Bommel, UvA, hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed/SBMK-bestuur
Nicole Delissen, museumadviseur/SBMK-bestuur
Suzan de Groot, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Paulien ’t Hoen, SBMK, projectleider
Henk van Keulen, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Tatja Scholte, RCE programmaleider Moderne Tijd, projectleider digitale deel Project Plastics

Projectmedewerkers
Deze groep voert het project uit (alfabetische volgorde):
Carien van Aubel, chemicus en restaurator moderne en hedendaagse kunst, specialist in opleiding
Lydia Beerkens, SRAL, restaurator moderne en hedendaagse kunst, adviseur
Ariënne Boelens, Ariënne Boelens office, realisatie tool
Karen te Brake-Baldock, RCE, vertaling tool
Agnes Brokerhof, RCE, vertaling tool
Suzan de Groot, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Paulien ’t Hoen, SBMK, projectleider
Henk van Keulen, RCE, specialist Conservering & Restauratie
Thea van Oosten, specialist Conservering & Restauratie, adviseur
Olivia van Rooijen, chemicus, specialist in opleiding
Tatja Scholte, RCE programmaleider Moderne Tijd, projectleider digitale deel Project Plastics

met dank aan
Project Plastic is een voortzetting van het vele werk dat Thea van Oosten bij de RCE heeft verricht. De kennis die in het Project Plastics is ontwikkeld en verzameld, is te danken aan de vele plastic experts en projecten in het vakgebied. Onder andere het werk van Frederike Waentig, Yvonne Shashoua, Brenda Keneghan en MoDiP.

Project Plastics

april 2017 - november 2019

Nationaal onderzoeksproject kunststoffen hedendaagse kunstcollecties
Hoe behouden we grote groep kwetsbare kunstwerken voor de toekomst?
Elke collectie hedendaagse kunst en design bevat tal van voorwerpen die geheel of gedeeltelijk van plastic zijn gemaakt. Om de samenstelling van de voorwerpen te kunnen identificeren is specialistische kennis nodig, die vaak niet aanwezig is in musea zonder laboratorium. Het Project Plastics richt zich op toegepast onderzoek voor deze grote groep voorwerpen en brengt natuurwetenschappers en niet minder dan tien grote musea en collectiebeheerders in Nederland bij elkaar. Doordat het project een do-it-yourself methode ontwikkelt kunnen beheerders en restauratoren in de toekomst zelf een groot deel van hun plastics collecties identificeren, monitoren en waar nodig conserveringsmaatregelen treffen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE leidt bovendien twee jonge professionals op, die zich specialiseren in dit vakgebied. Het project start op 3 april 2017 en loopt tot april 2019. Het wordt financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaanfonds.

Partners in het project
Het Project Plastics wordt gecoördineerd vanuit de Stichting Behoud Moderne Kunst | SBMK en het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science | NICAS, een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE, het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam | UvA, Conservering & Restauratie.
De tien participerende musea zijn: Bonnefantenmuseum, Centraal Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Kröller-Müller Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Schunck*, Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum. Daarnaast de Rabo Art Collection en de Kunstcollecties van de Rijksdienst.

Doelstellingen
Het doel van het project is om de duurzaamheid, de zichtbaarheid en toegankelijkheid van objecten gemaakt van plastic te verbeteren. Een representatief deel van de collecties zal worden geïdentificeerd en in de informatiesystemen worden geregistreerd. Deelnemers leren om plastics te identificeren 'on the job' en wanneer dat nodig is zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Door gezamenlijk preventieve maatregelen te ontwikkelen worden de plastic collecties op een juiste manier geconserveerd en de kennis erover wordt vastgelegd binnen de organisaties.

Onderzoek en praktijk
Tijdens de eerste fase van het project (april 2017 - april 2018) wordt een beslisboom ontwikkeld op basis waarvan het onderzoek kan worden uitgevoerd. Een do-it-yourself kit ondersteunt het identificatieproces en ook een digitaal platform helpt collectiebeheerders door informatie beschikbaar te stellen over de meest voorkomende en/of problematische soorten plastics. Deze voorbeelden worden geïllustreerd met iconische kunstwerken of design voorwerpen waarin de kunststoffen zijn toegepast.
Tijdens de tweede fase (april 2018-april 2019) vinden 10 workshops on the job plaats, waarin de deelnemende instellingen nauw samenwerken met de senior en junior wetenschappers van de RCE. Dit is ook een test voor de do-it-yourself kit en het informatieplatform. De resultaten worden tijdens een seminar aan het eind van het project met een breder publiek gedeeld.

Project Plastics op televisie
Het project plastics is opgenomen in het televisieprogramma De kennis van nu, aflevering ‘De houdbaarheid van hedendaagse kunst’. Uitgezonden op 23 februari 2017.

meer informatie
> Project Plastics - FASE I
> Project Plastics - FASE II

gerelateerde activiteiten
Symposium ‘Identificatie van Plastics in kunstwerken zonder laboratorium’

gerelateerde tools
Plastic Identificatie Tool

links
Plastic Identificatie Tool
Klokhuis - Plastic kunst bewaren
TV-uitzending over het project
Plastics Project presentatie Garage, Moscow (in het russisch)

documenten