english

Registratie Modellen Hedendaagse Kunst

Waarom een model?
Bij de aanvang van het project Behoud Moderne Kunst bleek al snel dat het noodzakelijk was om tijdens de gesprekken over de gewenste behandeling van de pilot-objecten een structuur te gebruiken. In de eerste discussies werden de problemen duidelijk die bij restauratie van moderne kunst horen.
Juist bij hedendaagse kunst geeft de problematiek van de conservering aanleiding tot breedvoerige discussies die niet alleen snel tot diepzinnige reflecties en gedachten leiden, maar ook tot minder vruchtbare herhalingen van gelijksoortige argumenten.
Er werd daarom besloten om een model te ontwikkelen waarmee het besluitvormingsproces gestructureerd kan worden. Het nu ontwikkelde model is langzamerhand ontstaan, parallel aan de discussies van de Theoretische Werkgroep. In deze groep werd het model ook steeds getoetst.
gerelateerde projecten
project Behoud van moderne kunst

documenten