english

Besluitvormingsmodel Hedendaagse Kunst


Tijdens het project Behoud Moderne Kunst, waaruit het boek en het symposium  Modern Art Who Cares? zijn voortgekomen, bleek al snel dat het noodzakelijk was om tijdens de gesprekken over de gewenste behandeling van de pilot-objecten een structuur te gebruiken. Juist bij hedendaagse kunst geeft de problematiek van de conservering aanleiding tot breedvoerige discussies die niet alleen tot diepzinnige reflecties en gedachten leiden, maar ook tot minder vruchtbare herhalingen van gelijksoortige argumenten.
Daarom is een model ontwikkeld om het besluitvormingsproces te structureren.
De ontwikkeling ervan liep parallel aan de discussies van de Theoretische Werkgroep binnen het project. In deze groep werd het model ook steeds getoetst.
In 1999 is de Nederlandse versie van het model gepubliceerd, wat nog steeds gebruikt wordt.
In 2018 heeft de CICS - Cologne Institute of Conservation Sciences- het initiatief genomen om het model te reviseren om het aan te laten sluiten bij de huidige inzichten in de hedendaagse kunstconservering. Hiervoor is een internationale werkgroep in het leven geroepen, waarin ook SBMK vertegenwoordigd was.
gerelateerde projecten
project Behoud van moderne kunst

gerelateerde tools
Registratiemodellen Hedendaagse Kunst
Auteursrecht videokunst
Modellen aankoop overeenkomsten videokunst
Plastic Identificatie Tool

documenten