english

Inside Installations

Theory and Practice in the Care of Complex Artworks

Deze publicatie is het resultaat van twee Europese projecten waaraan de SBMK met zes Nederlandse partners een bijdrage heeft geleverd: Inside Installations, preservation and presentation of installation art (2004-2007) en PRACTICs, Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art (2009-2011).

Alles is mogelijk in installatiekunst. De doorgaans korte levensduur van de materialen en gebruikte technieken en de beoogde ervaring kan eindeloos zijn, vaak tot wanhoop van de beheerder van het werk. De processen betrokken bij het behoud van deze complexe vorm van kunst; opnieuw installeren, manieren vinden om de ervaring opnieuw en opnieuw te hercreëren, evenals de besluitvorming die hieraan ten grondslag ligt, vormen de ruggengraat van dit boek. Wat had de kunstenaar oorspronkelijk bedoeld en hoe is dat concept in het verleden gerealiseerd? Hoe kan men de installatie bewaren en documenteren? Welke relatie bestaat er tussen de componenten en de ruimte, en wat ‘doet’ de toeschouwer in het werk? Vragen hierover soort worden onderzocht met een aantal case-studies. Tegelijkertijd staan in dit boek de resultaten van een uitgebreid onderzoeksproject Inside Installations (2004-2007), uitgevoerd door een internationale groep van beheerders die actief zijn in het behoud van hedendaagse kunst.

Voor meer informatie zie flyer.
gerelateerde projecten
Inside Installations
PRACTICs

gerelateerde publicaties
booklet Inside Installations

documenten