englishPRACTICs of Contemporary Art: The Future

2009 - 2011

Practices, Research, Access, Collaboration, Teaching In Conservation of contemporary art.

1 mei 2009 markeert het begin van een nieuw tweejarig Europees project voor interdisciplinair onderzoek in samenwerkingsverband, het delen van kennis en leren over de instandhouding van de hedendaagse kunst. PRACTICs staat voor excellentie en innovatie in conservatie onderzoek, een wil om te delen in kennis, ervaringen en een samenwerking in kennisontwikkeling en onderwijs. 34 toonaangevende Europese musea, instellingen en universiteiten slaan de handen ineen om te beoordelen en uit te voeren kennis die is opgedaan door Europese projecten van het afgelopen decennium. Bovendien zal dit project de koers uit zetten voor belangrijke kwesties van behoud, behoud, onderwijs en openbare toegang tot behoud.

De projectdoelen zijn:
– Verhoog het niveau van excellentie en interdisciplinair onderzoek tussen conservatoren, curatoren, kunstenaars, technici en docenten in heel Europa door goede werkwijzen te delen;
– Verhoog de publieke waardering van hedendaagse kunst en conservering daarvan;
– Stimuleer samenwerking tussen educatieve programma’s in conservering;
– Faciliteer de continue samenwerking door netwerkgroepen op te richten die zijn aangesloten bij de Network for the Conservation of Contemporary Art | INCCA.

De resultaten van dit project zijn te lezen in Inside Installations: Theory and Practice in the Care of Complex Artworks.

PRACTICs is mede mogelijk gemaakt door het Culture Programme (2007-2013) van de Europese Unie en de Mondriaan Stichting.
gerelateerde activiteiten
Contemporary Art: Who Cares?

gerelateerde publicaties
Inside Installations, Theory and Practice in the Care of Complex Artworks

documenten