english

Project Plastics - FASE I

Nationaal onderzoeksproject kunststoffen hedendaagse kunstcollecties

Het Project kent twee fases:
FASE I
Tijdens de eerste fase van het project (april 2017 - april 2018) wordt een beslisboom/identificatietool ontwikkeld op basis waarvan de identificatie van de verschillende plasticsoorten kan worden uitgevoerd. Een do-it-yourself kit ondersteunt het identificatieproces.

FASE II
Tijdens de tweede fase (mei 2018 - april 2019) vinden tien praktijkdagen ‘on the job’ plaats, bij de deelnemende instellingen, onder leiding van de junior wetenschappers, ondersteund door de senior wetenschappers van de RCE. Dit is ook een test voor de do-it-yourself kit en het informatieplatform. De resultaten van het gehele project worden tijdens een seminar aan het eind van het project met een breder publiek gedeeld.


FASE I
2017
Juni
‘pilot’, RCE-collectie
Hoe kunnen we de iconische bijeenkomsten het beste inrichten en hoe kunnen we voor de eerst gekozen kunststof (schuimen), de ontwikkelde identificatieboom en -testen het beste toetsen aan de praktijk?

Juli
Eerste iconische bijeenkomst – schuimen
Rabo kunstcollectie, Best
Verfijning do-it-yourself kit en de identificatieboom.
Met Folkert de Jong, Circle of Trust (Mother and Son), 2009, Rabo Kunstcollectie
>> programma

Oktober
Tweede iconische bijeenkomst – folies
SCHUNCK*, Heerlen
Van foliesspel naar identificatietool
Met Thomas Raat, Fotoshoot, 2004, Schunck*
>> programma

December
Derde iconische bijeenkomst – plaatmateriaal
RCE, Ateliergebouw, Amsterdam
Met Marcel Broodthaers, M.B., 1970-71, Bonnefantenmuseum
>> programma


2018
Januari
Werkbezoek Olivia van Rooijen en Carien van Aubel
Rijksacademie, Amsterdam

Overleg projectgroep
Universiteit van Amsterdam | UvA, Amsterdam

Presentatie op
symposium Dialogues: research & practice Plastics

Tate Britain, Londen

Februari
Vierde Iconische bijeenkomst – elastomeren
Kröller-Müller Museum, Otterlo
>> programma

Maart
Test digitale tool

April
Vijfde en laatste iconische bijeenkomst
Van Abbemuseum, Eindhoven
>> programma

Mei
Start fase II
meer informatie
< Algemene info Plastics Project
> Project Plastics - FASE II

documenten