englishContemporary Art: Who Shares?

donderdag 29 september 2022
De Pont, Tilburg

Hoe kunnen musea complexe materiële - en procesmatige kennis over het beheer en behoud van hedendaagse kunst duurzaam veiligstellen voor de toekomst? Kortom: hoe vergaar, borg en deel je kennis over materialen, processen en relaties?

Stel dat je als freelance conservator wordt ingehuurd voor een meerjarig project in een museum. Hoe krijg je grip op de voorbereidingsfase van dit project? En waar ‘laat’ je de kennis die je tijdens dit project opdoet? Of stel je voor dat je als registrar na jaren zorgvuldig werk een installatiekunst-archief eindelijk op orde hebt. Hoe zorg je dat een nieuwe collega dit archief begrijpt en gebruikt? En wat doe je als jouw behoud- en beheercollega met pensioen gaat, terwijl haar of zijn persoonlijke netwerk van groot belang is voor jouw organisatie? Wat is dan een goede vorm van overdracht?

Het onderwerp ‘kennisoverdracht en -borging’ staat sinds enkele jaren op de agenda van SBMK. In 2020 organiseerden wij de verkennende SBMK-dag ‘Modern Art: Who Shares?’ in het Van Abbemuseum. Als vervolg daarop vonden er in 2021 twee verdiepende onlinecursussen kennisborging plaats, gegeven door RaadSaam Erfgoedprojecten. De inzichten en praktijkvoorbeelden die hierbij naar boven zijn gekomen, zijn voor alle collega’s waardevol.

Op donderdag 29 september 2022 organiseert SBMK dan ook in samenwerking met RaadSaam Erfgoedprojecten ‘Contemporay Art: Who Shares?’ in museum De Pont in Tilburg. Doel van deze middag met presentaties en workshops is om bewustwording van het belang van kennisdeling en -borging te vergroten en concrete ervaringen en strategieën te delen met collega’s. Sprekers tijdens deze SBMK-middag zijn Agnes Vughts en Michelle van der Sluis van RaadSaam Erfgoedprojecten. De deelnemers aan de verdiepende kennisborgingstrajecten zijn aanwezig van o.a. Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum Eindhoven, Centraal Museum Utrecht, RCE, Middelheim museum en LIMA. We besluiten de dag met een borrel.documenten