englishTransformatie Digitale Kunst

LIMA en SBMK hebben in 2014 gezamenlijk met de deelnemende musea het project Transformatie Digitale Kunst opgezet. Doel van het project was om op basis van drie casestudies van Peter Struycken, de mogelijkheden en consequenties van technische en esthetische veranderingen in verschijningsvorm van digitale kunst in kaart te brengen. De artikelen in de tweetalige digitale publicatie (Engels en Nederlands) vormen de neerslag van het onderzoek naar documentatie van digital-born kunstwerken als eerste stap in de conservering, en naar de nieuwe workflow die gepaard gaat met de duurzame conservering. In het artikel over de casestudies staat een verslag van de conservering van de drie gekozen werken SHF34, DISP en BLOCKS uit de collecties van het Kröller-Müller Museum, LIMA en Gemeentemuseum Den Haag.

Daarnaast hebben we een film gemaakt: film Digital Art: Who Cares?, die de problematiek van de conservering van digital kunst inzichtelijk maakt voor een groot publiek.

Tijdens het symposium Transformatie Digitale Kunst zijn de resultaten van het project gedeeld en is de film in première gegaan. Het was drukbezocht met 130 deelnemers. Het publiek bestond uit museummedewerkers, curatoren, restauratoren, wetenschappers en studenten vanuit verschillende invalshoeken en kunstenaars.
gerelateerde activiteiten
symposium Transformation Digital Art

gerelateerde projecten
Transformatie Digitale Kunst, Peter Struycken

gerelateerde publicaties
film Digital Art: Who Cares?

documenten