englishSchermen met auteursrecht (videokunst)

Dit onderzoek naar de auteursrechtelijke implicaties van het online vertonen van videokunst en naar praktische modellen om met die auteursrechtelijke vragen om te gaan, is uitgevoerd door Kennisland in opdracht van Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk).

De onderzoekers zijn bij het opstellen en schrijven van het onderzoek geadviseerd door de leden van een begeleidingscommissie bestaande uit: Paulien ’t Hoen (SBMK), Christiane Berndes (Van Abbemuseum en SBMK), Bart Rutten (Stedelijk Museum Amsterdam en SBMK), Gaby Wijers (NIMk en SBMK) en Willemien Diekman (rechtbank Dordrecht en SBMK).

Als input voor het onderzoek hebben interviews plaatsgevonden
met zes videokunstenaars in binnen- en buitenland en met veertien moderne kunstinstellingen in Nederland die deelnemen aan het project Behoud Mediakunst Collectie Nederland (BMCN). Dit project bestaat uit drie onderdelen: de conservering van de videokunstcollecties van deze instellingen en twee onderzoeken. Naast het onderzoek 'Schermen met auteursrecht', is een onderzoek uitgevoerd naar born-digital kunst in Nederlandse museale collecties en de conservering daarvan.

Voor een compleet overzicht van de verschillende instellingen
en videokunstenaars die hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de auteursrechtelijke implicaties van het online vertonen van videokunst, zie BIJLAGE 1 in het boekje / pdf. Uitspraken en conclusies in deze rapportage kunnen met dit relatief kleine aantal interviews uiteraard niet worden geïnterpreteerd als uitspraken voor de hele videokunstsector. De diepte-interviews geven echter wel een aantal trends, uitdagingen en vragen weer die in de sector leven.

U kunt gratis het gedrukte boekje ‘Schermen met auteursrecht’ bestellen via het contactformulier.
gerelateerde projecten
project Behoud Mediakunst Collectie Nederland

gerelateerde tool
Auteursrecht videokunst

documenten