english

Film Project Fotografie

Project Fotografie (Collectiekennis 2.0)
Fotografie is niet weg te denken uit collecties voor hedendaagse en moderne kunst. Na onderzoek is gebleken dat musea behoefte hebben aan kennis en onderzoek rondom de conserverings-problematiek van zowel analoge als digitale fotografie. Zestien museale collecties, Universiteit van Amsterdam (UvA), Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) slaan hiervoor de handen ineen. Het project richt zich op toegepast onderzoek voor deze grote groep kunstwerken.

Het Nieuwe Instituut is één van de musea die bijdragen aan het Project Fotografie. Een film van Marit Geluk
gerelateerde projecten
Project Fotografie