english

Suchan Kinoshita, no title, 2000 (detail) | collection Bonnefantenmuseum

Seminar Theory & Semantics of Installation Art

donderdag 11 mei 2006 t/m vrijdag 12 mei 2006
Bonnefantenmuseum

Het seminar maakt deel uit van het Europese project Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art.  Het is georganiseerd door de SBMK) in samenwerking met Instituut Collectie Nederland  | ICN en wordt gehost door het Bonnefanten Museum.

Installatie kunstwerken zijn zeer verschillend ten opzichte van traditionele kunstwerken. Zij tonen specifieke kwetsbaarheden in zowel de context waarin ze getoond worden als de afhankelijkheid van technologie. Om de kunstwerken te beschermen voor toekomstige generaties, worden de traditionele benaderingen voor conservering, documentatie en presentatie uitgedaagd door professionals in het veld. Een van de moeilijkste theoretische (en praktische) problemen met de installatie kunst is het begrip ‘het origineel’; vooral in het geval van site-specific installaties.
– Wat is essentieel voor het bepalen van de oorsprong en authenticiteit van het werk?
– Welke delen ervan moeten worden bewaard, getransformeerd of opnieuw gecreëerd?
– Hoe identificeer je het ‘originele’ werk, wanneer reproduceerbare media betrokken is, zoals video en de kunstenaar gebruikt (delen van) het originele werk in toekomstige edities?

Andere vragen die zich voordoen zijn:
– Hoe identificeer je ‘vakmanschap’, waar nieuwe technologieën worden gebruikt in de hedendaagse kunst?
– Hoe identificeer je publieke (interactieve) participatie, wanneer het werk veranderingen ondergaat in de tijd?
– Wat is de rol van het museum als het een intermediar is tussen de kunstenaar en het publiek?

Een ander probleem is het ontbreken van een 'gemeenschappelijke taal' om installatiekunst te beschrijven. Zoals met hedendaagse kunst in het algemeen, worden nieuwe concepten geïntroduceerd en nieuwe manieren van denken  snel ontwikkeld. Deze 'glijdende semantische schaal' vormt een uitdaging voor de internationale conserveringsgemeenschap die de noodzaak erkent om kennis en informatie uit te wisselen.

Deze en andere kwesties zullen worden onderzocht door experts met verschillende professionele achtergronden, in de vorm van lezingen over specifieke thema's en een paneldiscussie. Sprekers zijn onder meer:
Martha Buskirk, M.I.T. docent kunstgeschiedenis en kritiek en auteur van The Contingent Object of Contemporary Art, over authenticiteit en auteurschap in moderne en hedendaagse kunst.
Marga van Mechelen, docent van de Universiteit van Amsterdam en heeft veel gepubliceerd over conceptuele-, performance- en installatiekunst sinds de late jaren zeventig en over kwesties die betrekking hebben op geschiedschrijving en visuele theorie in het algemeen en visuele semiotiek en psycho-semiotiek in het bijzonder.
- Pip Laurenson, Senior Conservator, Time-Based Media, Tate
- Cornelia Weyer, conservator en directeur, Restaurierungszentrum Düsseldorf
- Kunstenaar Suchan Kinoshita zal haar ervaringen delen m.b.t. twee van haar onderzochte kunstwerken, binnen het Inside Installations-project.

gerelateerde projecten
Inside Installations

documenten