english

AANMELDFORMULIER


RCE / SBMK dag ‘Erfgoed van de twintigste eeuw’

donderdag 3 november 2022
Villa Jongerius, Utrecht

De twintigste eeuw heeft een brede verzameling kunstvoorwerpen, gebouwen en objecten voortgebracht. Relatief jong erfgoed waarvoor de belangstelling groeiende is, maar waarvan de culturele waarde nog niet altijd wordt (h)erkend. Ook over de toekomstbestendigheid van gebruikte materialen is nog weinig bekend. Daardoor ontstaan actuele vraagstukken rond beheer en behoud bij erfgoedprofessionals, particulieren en beleidsmakers. Om kennis hierover op te bouwen, bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en te delen, startte de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het programma Erfgoed van de 20e eeuw.
Op deze dag, georganiseerd door de RCE en de SBMK, worden de tussentijdse resultaten van dit grootschalige programma gepresenteerd.

De toegang voor deze dag is gratis.<< meer informatie