englishSBMK / RCE-dag ‘Erfgoed van de twintigste eeuw’

donderdag 3 november 2022
Villa Jongerius, Utrecht

De twintigste eeuw heeft een brede verzameling kunstvoorwerpen, gebouwen en objecten opgeleverd. Relatief jong erfgoed waarvoor de belangstelling groeiende is, maar waarvan de culturele waarde nog niet altijd wordt (h)erkend. Ook over beheer en behoud is niet alles duidelijk. Hierover ontvangt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | RCE veel vragen van erfgoedprofessionals, particulieren en beleidsmakers. Om deze vragen te beantwoorden is door RCE het programma Erfgoed van de 20e eeuw ingericht dat bestaat uit zeven verschillende projecten.
Onderwerpen zijn onder andere Kleur en architectuur 1940-1980, Schilderijoppervlakken van Mondriaan, Appel en Schoonhoven en Plastics als vervolg op het SBMK-project ‘Collectiekennis 2.0 – Plastics’. Binnen dit laatste onderwerp wordt onder andere onderzoek gedaan naar de (on)schadelijkheid van ‘smelly plastics’.
Ook het SBMK-project Collectiekennis 2.0 - Fotografie maakt onderdeel uit van Erfgoed twintigste eeuw programma. Op 3 november organiseren wij samen met RCE een dag waarop de tussentijdse resultaten van dit grootschalige programma gepresenteerd worden.

We komen bij elkaar in Villa Jongerius, een prachtig gerestaureerd twintigste eeuws monument. In Utrecht. De aanmeldingen voor deze dag worden binnenkort geopend. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en de websites van SBMK (deze pagina) en RCE in de gaten. De toegang is gratis