englishDaan van Golden case-study voor een kunstenaarsarchief

‘Uiteindelijk gebeurt alles, en niets is tegen te houden’
auteur Hans Janssen

[...] Eigentijdse kunst is kwetsbaar. Buiten het risico van beschadiging is er kans op andere mankementen. Materialen zijn zwak en vergankelijk. Onderdelen kunnen in onbruik raken, zoals bij video, film en computertechnologie. Ook is eigentijdse kunst steeds meer een proces of een gebeurtenis, niet langer een object. En processen gaan voorbij, ontglippen aan de bewaarzucht van het museumbedrijf. De keuze om eigentijdse kunst wél te bewaren vereist creativiteit en onconventionele methodieken. Maar vooral ook overleg met de kunstenaar. Deze kan informatie geven over materialen, technieken en bedoelingen. Zo kan hij richting helpen geven aan de aard en de wijze van conservering van zijn kunst. [...]
documenten