englishNWO-onderzoeksprogramma Science4Arts

2011

In 2010 nodigt de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de SBMK uit voor deelname aan de denktank voor de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksprogramma: Science4Arts, gericht op de restauratie van oude en nieuwe kunst. De opzet van het NWO-programma is aangepast aan de specifieke werksituatie van musea, conservatoren, (free lance) restauratoren en onderzoekers die gericht zijn op moderne en hedendaagse kunst. Onderzoeksaanvragen dienen geesteswetenschappelijke en natuurwetenschappelijke componenten te combineren en bestaan uit ten minste twee promotie- of postdoconderzoeken waarin deze samenhang wordt nagestreefd. De eerste ronde is een netwerkaanvraag (maart 2011) waarin de gelegenheid gegeven wordt een consortium op te richten voor de definitieve aanvraag in september 2011. De SBMK initiëert via de stuurgroep een aantal onderzoeksvoorstellen.