english

Joost Conijn, Hout Auto, 2001 - 2002 | collectie Centraal Museum Utrecht

Afscheidsrede van Renée van de Vall

Professor of Art & Media, Art  Renée van de Vall, nam op 19 januari 2023 afscheid van Maastricht University, Department of Literature and Art. Zij heeft zich tot haar emeritaat onder andere beziggehouden met Conservation and Care. Ze was al betrokken bij dit onderwerp / SBMK sinds Modern Art: Who Cares?. In haar afscheidsrede komt het SBMK-platform Conserveringsvraagstukken aan de orde als goed voorbeeld van wisselwerking tussen praktijk en theorie, aan de hand van de casus Hout Auto.

Inmiddels is de tekst van de rede beschikbaar (pdf). Ze is ook toegankelijk via de volgende link: doi.org/10.26481/spe.20230119rv

De lezing kan worden teruggezien op Youtube
documenten