english

Fall 2, Amsterdam 1970, Bas Jan Ader

Beheer & Behoud kunstenaarsfilms

zaterdag 16 juli 2005
Museum Boijmans Van Beuningen

Kunstenaarsfilms vormen een aparte categorie in de collecties van musea voor moderne en hedendaagse kunst. Ze vragen om een eigen aanpak als het gaat om beheer en behoud. Een kunstenaarsfilm is niet alleen een museaal object, maar kan ook gezien worden als een drager van specifieke rechten op het gebied van eigendom, reproductie en vertoning. De SBMK organiseerde op 16 juni 2005 een bijeenkomst over dit onderwerp in het auditorium van Museum Boijmans Van Beuningen.

De middag vormde de aanzet voor verder onderzoek naar een specifiek, gemeenschappelijk probleem: het ontwikkelen van een raamcontract tussen musea filmconserverende/restaurerende instellingen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. De SBMK is hiermee bezig in de werkgroep Film, fotografie en nieuwe media.

documenten