english

AANMELDFORMULIER


Contemporary Art: Who Shares?

dinsdag 18 april 2023
11:00 -16:00 uur
De Pont Museum, Tilburg

Het overdragen en veiligstellen van specialistische museale kennis is urgent en van groot belang, maar niet eenvoudig. Daarom staat het thema kennisborging en - overdracht hoog op de agenda van SBMK. De werkdag met workshops worden verzorgd door RaadSaam Erfgoedprojecten. Deelname kost € 150,- (excl. BTW). SBMK-deelnemers krijgen 50% korting.

<< meer informatie