No Ghost Just a Shell (1999/2002), Pierre Huyghe & Philippe Parreno | Van Abbemuseum | case study in ‘Inside Installations’ | Foto: Peter Cox

Internationaal onderzoeksproject en symposium Modern Art Who Cares?

Dertien partners werkten in 1995 gezamenlijk aan tien casestudies(pdf 29kb). Doel was de ontwikkeling van modellen voor registratie en conservering van hedendaagse kunst. en de toetsing daarvan in de praktijk. Uitgangspunt was een herijking van de bestaande, traditionele restauratiefilosofieën en een ijking van nieuwe ontwikkelingen en gezichtspunten. Het symposium trok wereldwijd 450 deelnemers. De resultaten van onderzoek en symposium vonden hun beslag in het veel besproken boek Modern Art: Who Cares?, dat is uitgegroeid tot een internationaal geaccepteerd standaardwerk.

<< terug naar lijst projecten