Mobile home for Kröller-Müller (1995), Joep van Lieshout | Kröller-Müller Museum | case study ‘werkgroep Balans’ | Foto Sanneke Stigter

SBMK dag 2005 - Beheer en behoud kunstenaarsfilms

Kunstenaarsfilms vormen een aparte categorie in de collecties van musea voor moderne en hedendaagse kunst. Ze vragen om een eigen aanpak als het gaat om beheer en behoud. Een kunstenaarsfilm is niet alleen een museaal object, maar kan ook gezien worden als een drager van specifieke rechten op het gebied van eigendom, reproductie en vertoning. De SBMK organiseerde op 16 juni 2005 een bijeenkomst over dit onderwerp in het auditorium van Museum Boijmans Van Beuningen.

De middag vormde de aanzet voor verder onderzoek naar een specifiek, gemeenschappelijk probleem: het ontwikkelen van een raamcontract tussen musea filmconserverende/restaurerende instellingen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. De SBMK is hiermee bezig in de werkgroep Film, fotografie en nieuwe media.

<< terug naar lijst projecten