Untitled (2000), Suchan Kinoshita | Bonnefantenmuseum
case study ‘Inside Installations’

Doelstelling


De SBMK is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse musea en verwante instellingen met collecties moderne en hedendaagse kunst, vertegenwoordigd door conservatoren, onderzoekers en restauratoren. De SBMK speelt nationaal en internationaal een actieve rol op het gebied van beheer, behoud, documentatie, presentatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst. De stichting stelt zich ten doel:
— bevordering van theorievorming, discussie en onderzoek om de deskundigheid van (Nederlandse) professionals te vergroten;
— initiatie en organisatie van onderzoeksprojecten, themadagen en symposia;
— nauwe betrokkenheid bij het onderhouden van een internationaal kennis- en informatienetwerk voor uitwisseling van expertise over het behoud van moderne kunst in de breedst mogelijke zin.